Sport en contactlenzen

Goed zien beïnvloedt de sportprestatie altijd positief. Maar bij sportieve activiteiten wordt de bril al heel gauw als hinderlijk erva­ren. Daarom is het een logische gedachte om bij sportprestaties contactlenzen te dragen. Daarbij dringt zich dan al gauw het klas­sieke beeld op van het complete voetbalelftal dat op handen en voeten in het gras op zoek is naar een verlóren harde contactlens. Dat beeld behoort tot het verleden. Met de moderne lenstypen, asferische lenzen en zachte lenzen, zal dat niet gauw gebeuren. Maar wanneer sportactiviteiten de belangrijkste factoren zijn die u doen besluiten om op contactlenzen over te gaan, zijn daar wel een paar aantekeningen bij te maken.

Bij de harde contactsporten, zoals boksén, is de aanschaf van zachte contactlenzen te prefereren; bij 'klappen' op het oog, zal een zachte contactlens langer op zijn plaats blijven zitten. Ook bij 'stoffige' sporten, zoals paardrijden, zijn zachte lenzen te verkiezen omdat daarmee minder snel stofjes tussen lens en oog kunnen komen. Bij de meeste teamsporten, zeker als ze binnen worden gespeeld, is de keus niet zo moeilijk en kan ieder type contactlens worden gebruikt.

Voor watersporten gelden de volgende opmerkingen:

Zolang u zwemt met contactlenzen in en u houdt uw hoofd bo­ven water, gebeurt er niets. Alleen het directe contact met water heeft consequenties. Dus wanneer u onder water zwemt, moet consequent de ogen dicht houden. Een Simpele manier om alle risico's te vermijden, is het opzetten van een goed afsluitend zwembrilletje. Deze zwembrillen zijn bij iedere sportzaak verkrijg­baar. Dit zwembrilletje voorkomt het directe contact tussen water en contactlens. Hebt u bezwaar tegen zo'n brilletje, vindt u het misschien geen gezicht, lees dan onderstaande opmerkingen aandachtig door. Het kan u een hoop ongemak besparen.

Vormstabiele contactlenstypen

 (asferische en flexi, zuurstofdoorlaatbare lenzen)

Bij' vormstabiele contactlenzen drijft de lens op het laagje traan- vocht op het oog. Zoals twee glasplaatjes met wat water ertussen moeilijk van elkaar te scheiden zijn, zo hóeft de contactlens een behoorlijke adhesie met het oog. Zodra men dezelfde twee glas­plaatjes in een bak water legt, wordt die adhesie verbroken. Dat-


Zachte contactlenstypen

Zachte contactlenzen passen op een andere manier op het oog. Het zachte contactlensmateriaal is een kunststof dat traanvocht of water aan zich hecht. Zo'n lens in het oog bestaat, afhankelijk van de materiaalsoort, tussen de 40 en 70% uit traanvocht. De lens vormt een geheel met de traanlaag voor het oog.

Wanneer men zwemt in zoetwater, wordt dat traanvocht vervan­gen door water. Omdat water een lagere zoutgraad heeft, geeft dit een veranderde osmotische verhouding, wat tot gevolg heeft dat de contactlens een andere kromming krijgt en vaster op het oog gaat zitten. Dit biedt de mogelijkheid om met zachte lenzen in zoet water te zwemmen. In zout water is het effect andersom. De zoutgraad van de zee ligt hoger dan de zoutgraad van de tranen. Dus zal de lens losser gaan zitten. Enige voorzichtigheid is dan ' geboden.

Tenslotte nog een aantal aanvullende opmerkingen over het zwemmen met zachte contactlenzen:

 Ga niet duiken. Door de druk zouden de lenzen toch kunnen verschuiven.

 Omdat het traanvocht in de lens vervangen wordt door (zwemwater, is het zwemmen in vervuild water of water van twijfelachtige kwaliteit beslist af te raden. Het infectiegevaar dat mogelijk kan optreden bij zeer kleine en aanvankelijk onschul­dige defecten aan het hoornvlies, zou vergroot kunnen wor­den.

 ■ Gechloreerd water heeft zonder lenzen al grote invloed op het

oog. Het chloor in het water wordt door de lens nog lang vast­gehouden. Daarom een dringend advies: spoel na het zwem­men in gechloreerd water de lenzen goed af met spoel- vloeistof. Dit om irritaties te voorkomen)

 Wanneer zachte contactlenzen tijdens of direct na het zwem­men irriteren, haal ze dan niet direct uit. De lenzen zitten dan nog te vast op het oog. Wacht liever 5 minuten of druppel wat inzetvloeistof bij.