Hoge sterkten en contactlenzen

In principe corrigeren contactlenzen een oog beter dan een bril. Daarbij geldt, hoe hoger een brilsterkte is, hoe meer voordelen contactlenzen hebben. Daarbij niet eens gelet op de cosmetische aspecten.

De toepassing van contactlenzen kent geen beperkingen voor wat betreft de hoogte van de brilsterkte. Het opvallende is dat, hoe hoger een sterkte is, men met meer gemak aan de contactlenzen zal wennen. Wij verklaren dit vanuit het feit dat zo­wel optisch als cosmetisch de voordelen van lenzen zo groot zijn; de motivatie van iemand die -10 dpt. sterkte heeft, zal in het alge­meen groter zijn dan van iemand die-l dpt. heeft. De laatste kan zich zonder lenzen of bril ook best nog wel redden. De optische voordelen van contactlenzen boven de bril zijn voor bijzienden en verzienden verschillend.

Bijziendheid:

Bijzienden hebben negatieve sterkten in hun bril. Hierdoor zien zij alles kleiner. Door het wegvallen van de afstand tussen oog en bril zien zij alles weer op ware grootte.

Doordat de verkleining bij contactlenzen wegvalt, krijgt men ook een betere gezichtsscherpte

Als vuistregel geldt:

Het percentage beter zicht is 1, 5x de brilsterkte.

Bijvoorbeeld:

Brilsterkte - 4 dpt. -> gezichtsscherpte verbetering = 1,5x4 = 6% Brilsterkte -10 dpt. -> gezichtsscherpte verbetering = 1,5 x 10 = 15%.


Wanneer er sprake is van enig astigmatisme zijn de percentages nog hoger.

Bij hogere negatieve sterkten is bij contaktlensdragen geen ver­tekening of vervorming; door de afstand van oog tot bril ontstaan bij de hogere sterkten aan de rand van het brillenglas vertekening en kleurschifting.

Contactlenzen geven het volledige beeldveld. Bij een bril wordt de grootte van het beeldveld bepaald door de grootte van de brille- glazen.

Verziendheid:

Verzienden hebben positieve sterkten in hun bril. Hierdoor zien zij alles groter. Door het wegvallen van de afstand tussen bril en oog

zien zij alles weer op ware grootte.

Dit kan in het begin ook iets lagere gezichtsscherpte geven met contactlenzen. Omdat lenzen een optisch iets zuiverder beeld ge­ven, zal dit na gewenning van de contactlenzen in de meeste ge­vallen niet meer merkbaar of meetbaar zijn. '

Bij hoger e positieve sterkten is bij het contaktlensdragen geen ver­tekening of vervorming. Door de afstand van oog tot bril ontstaan

bij de hogere sterkten aan de rand van het brillenglas vertekening

en kleurschifting.

Bij verziendheid is het beeldveld van de brildrager bijzonder be­perkt. Niet alleen door de beperking van de brilglasgrootte, maar ook doordat de optische werking van het positieve glas nog eens een extra ongunstige prismatische werking heeft.

Bij hoge positieve sterkten ontstaan bij het briidragen een soort 'koker-zien'. Contactlenzen geven het volledige beeldveld weer terug.