De heraanmeting

In het verleden zijn teveel contactlenzen onnodig "in de kast" te recht gekomen, omdat niet snel genoeg werd ingespeeld op de veranderde vorm van het oog. Dit laat zich echter wel verklaren.

Tot voor kort was het noodzakelijk om vormstabiele contactlenzen minimaal 3 weken uit te laten voordat een nauwkeurige meting van het oog mogelijk was. Sinds kort is het mogelijk deze "her- aanpassing" in vrijwel alle gevallen binnen! 1 dag te doen.

Dit heeft als voordeel dat:

 U uw oude lenzen niet meer 3 weken dit hoeft te laten.

 U niet meer opnieuw aan uw lenzen behoeft te wennen (geen draagschema's).

Deze nieuwe methode van heraanpassing bespaart u dus min­stens 5 weken ongemak en wellicht de kosten van de bril die u tus­sentijds nodig heeft. Door verbeterde meettechnieken is een veel betere vormbepaling van het oog over een groter gedeelte van het hoornvlies mogelijk. De vormbepaling bij de eendags-her- aanpassing is door de nieuwe meet- en verwerkingsmethoden zekerzo betrouwbaar als wanneer lenzen 3 weken worden uitge­laten. Slechts in een beperkt aantal gevallen is het toch noodzake­lijk de bestaande contactlenzen langer uit te laten.

Bij oude en slechte pasvormen zal dit vaker het geval zijn.

Meestal is bij oude pasvormen de gevoeligheid van het hoornvlies laag, omdat de stofwisseling moeizaam verloopt.

Bij de nieuw aangepaste vormstabiele lenzen kan de stofwisseling beter functioneren. Dit houdt ook in dat de gevoeligheid van het hoornvlies toeneemt.

Het is mogelijk dat u sneller en meer last krijgt van stofjes. Dit is ei­genlijk een goed teken omdat de "alarmbel" gaat rinkelen op het

moment dat uw hoornvlies iets voelt. Dit verschijnsel neemt vrij snel af.

Teneinde een goed verloop van de heraanpassing te garanderen dient u 's ochtends uw eigen contactlenzen gedurende 4 uur te dragen (b.v. van 8.00-12.00 uur) en ze vervolgens gedurende 4 uur uit te laten (b.v. van 12.00-16.00 uur). Daarna komt u bij ons, zonder contactlenzen in het oog.

Uw afspraak voor heraanpassing is dus altijd 8 uur na het moment dat u 's ochtends uw lenzen ingezet heeft.