Contactlenzen voor astigmatische ogen

Het niet scherp kunnen zien ten gevolge van vervormongelijk- heid van het hoornvlies wordt astigmatisme genoemd. Astigmatisme is een algemeen voorkomend verschijnsel. Er kan rustig gezegd worden dat bijna elk oog in: meer of mindere mate astigmatisch is. Astigmatisme wordt in brillenglazen door middel van een zgn. cilindercorrectie gecorrigeerd: de stand van .de cilin­der wordt op het recept met een afstand aangegeven.

Bij het gebruik van vormstabiele contactlenzen wordt een groot gedeelte van het astigmatisme gecorrigeerd. Een "gewone" zachte lens corrigeert nauwelijks astigmatisme. Door ontwikke­ling en toepassing van productietechnologie enerzijds en aanpas- technische inzichten anderzijds is het nul mogelijk om zowel in vormstabiele als in zachte contactlenzen astigmatisme te corrigeren.

Laten we de mogelijkheden voor vormstabiele en zachte lenzen afzonderlijk bekijken.

Zachte torische contactlenzen

Zachte torische (ook wel cilindrische) contactlenzen worden door elke fabrikant van zachte contactlenzen gemaakt: de een met meer succes dan de ander. Het principe berust op twee sterk­ten welke loodrecht op elkaar geplaatst zjjn. Om nu te zorgen dat de lens in de juiste stand blijft staan worden zgn. stabilisatievlakken in de lens aangebracht. Deze techniek voldoet in veel gevallen uit­stekend. Soms blijkt dat door het aanbrengen van stabilisatie- vlakken een wat dikkere lens ontstaat, welke problemen kan ver­oorzaken t.a.v. de verdraagzaamheid. Vaak zijn zachte torische contactlenzen Tecept-lenzen" d.w.z. dat de lens speciaal op maat moet worden gemaakt Hierdoor zal de levertijd wat langer zijn en de kosten doorgaans hoger als van een "normale" zachte lens.

Vormstabiele lenzen

Vormstabiele lenzen hebben het grote voordeel dat minder sterke astigmatismen perfekt worden gecorrigeerd: d.w.z. mits het hier gaat om een lioornvliesastigmatisme. Dit betekent dat het astigmatisme is ontstaan door een ongelijke kromming van het hoornvlies. In zeldzame gevallen is er sprake van een zgn. "lens- astigmatisme": hierbij zijn de ooglens of de media in het oog niet zuiver bolvormig. Deze gevallen moeten altijd met een torische lens worden gecorrigeerd.

.Is er sprake van een behoorlijk astigmatisme, dan zal doorgaans de vorm van het hoornvlies afwijkend zijn en kan met een zgn. Eclips lens een perfecte passing worden bereikt. Kenmerkend van een Eclips lens is, dat de lens twee verschillende loodrecht op elkaar staande krommingen heeft, welke gelijk verlopen met de kromming van het astigmatische hoornvlies: hiermee ontstaat een zeer goede traanuitwisseling onder de lens, waardoor de zuurstoftoevoer naar het hoornvlies en dus een uitstekende verdraagzaamheid is gegarandeerd.

De kosten van dit soort lenzen zijn door zijn complexheid in de fabricage gemiddeld 50% hoger dan de normale vormstabiele of zachte contactlenzen.