De relatie tussen contactlenssterkten en brilglazen sterkten

Veelal wordt gedacht dat de contactlenssterkte gelijk moet zijn aan de brilsterkte. Echter, deze sterkten kunnen behoorlijk uiteen lopen, terwijl men met allebei even goed: ziet. Voor de oorzaak van dat sterkteverschil zijn 3 belangrijke redenen te noemen.

Bij contactlenzen vervalt de afstand tussen bril en oog. Omdat bij contactlenzen de correctie dichter bij het oog ligt (liever ge­zegd op het oog), heeft dit invloed op de uiteindelijke sterkte- bepaling van het oog. Hoe groter de brilsterkte is, hoe groter ook het verschil zal zijn met de contactlenssterkte.

Het astigmatisme van het hoornvlies. Dit kan ervoor zorgen dat de contactlenssterkte anders uitvalt. Hoe groter het astigmatisme (de cylindersterkte) is, hoe afwijkende de contactlenssterkte zal zijn.

Een contactlens drijft op een traanlaag van het oog. Afhankelijk van de aangemeten contactlens en de aanmeetmethodiek geeft die 'traanfilm' tussén"oog en contactlens ook een zekér sterkte-effect.

Deze 3 redenen zijn de oorzaak van soms aanzienlijke verschillen tussen.contactlenssterkte en brilsterkte. Kombinatiesvandeze3 re- denen kunnen het sterkteverschil vergroten, maar ook opheffen. Echter, bij het aanmeten van contactlenzen wordt wel de juiste brilcorrectie als uitgangspunt genomen.

Ook wanneer u goed met contactlenzen overweg kunt, is het toch wenselijk daarnaast een bril te hebben. Bijvoorbeeld ’s nachts of bij oververmoeidheid of ziekte, is de bril het makkelijk­ste gezichtshulpmiddel. Houdt u bij een bril rekening met het vol­gende:

Neemt u een licht montuur. Eenmaal gewend aan contactlenzen is zo min mogelijk druk op de neus het prettigst.

Neemt u een bril met relatief kleine glazen. Brillenglazen verteke­nen naar de rand toe. As u altijd een bril draagt, bent u lang­zaam gewend aan die randvertekening. Met contactlenzen hebt u die vertekening niet. Zet u tussendoor een bril op, dan kunt u extra last hebben van de randvertekening en vervor­ming.

De sterkte van de glazen voor de bril die u tussen het contactlensdragen door wilt hebben, kan afwijken van de sterkte die u had toen u de bril nog altijd droeg. Zeker bij astigmatisme is de sterkte afwijkend. Ook kan de gezichtsscherpte wat lager zijn dan met uw contactlenzen"

Teneinde een bevredigende brilcorrectie op te meten, dien u 's ochtends uw contactlenzen 4 uur lang te dragen, bijvoorbeeld van 8.00-12.00 uur, en daarna 4 uur lang de contactlenzen uit te laten, bijvoorbeeld van 12.00-16.00 uur en ook zonder contactlenzen in het oog bij ons te kómen. Meestal kan dan een oog- meting worden gedaan. Soms echter, is het noodzaak' een tweede meting ter controle uit te voeren, wanneer de sterkte niet goed of niet stabiel meetbaar is.