astigmatisme

Wanneer een bril of contactlenzen nodig zijn om een goede gezichtsscherpte te behalen, is dit altijd omdat het optisch systeem van het oog niet perfect is.

De optiek van het oog bestaat-uit het hoornvlies en de ooglens. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de ooglens door zich bol­ler te maken (te accommoderen) in sterkte kan variëren. Dit op­tisch systeem vormt een afbeelding op het netvlies achter op de binnenzijde van de oogbol. Uiterst precies weet het oog zich in fracties van seconden aan de verschillende afstanden in het zien nabij en veraf, aan te passen.

Zonder dit bewust te zijn maken wij hier; bij het zien permanent gebruik van: wanneer we bijvoorbeeld lezen en opkijken om een blik op de televisie te richten zullen beide, beelden scherp gezien worden.

Het kan zijn dat het scherp zien voor nabij en veraf niet goed mo­gelijk is: het oog is dan niet in staat de ooglens zo te bollen dat een scherpe afbeelding wordt waargenomen of l iet oog heeft niet de juiste lengte: ooglens - netvlies.

Het slechte zien is hinderlijk en soms gaat het gepaard met hoofd­pijn, tranende en vermoeide ogen.

omdat zij bijna altijd stabielere, betere gezichtsscherpte waarbor­gen dan meteen bril kan worden gegeven.

Bij zeer sterke vormen van astigmatisme wordt gebruik gemaakt van torische contactlenzen.

Bij gebruik van zachte contactlenzen op een astigmatisch oog ont­staat vaak een verminderde gezichtsscherpte. Zachte, hydrofiele contactlenzen zijn door het gebruik van vervormbare materialen niet in staat om het rugbybalvormige hoornvlies te corrigeren. De zachte lens in combinatie met een astigmatisch oog zal dus veel vaker cylindrisch gecorrigeerd moeten worden om een goede scherpte te waarborgen.

 

Er zijn drie vormen van een minder goed functionerend optisch systeem.

 Bijziendheid of myopie.

 Verziendheid of hypermetropie.

 Astigmatisme.

Astigmatisme ontstaat wanneer de vorm van het hoornvlies niet bolvormig is maar min of meer de vorm van een rugbybal heeft aangenomen. Soms ook kan de ooglens niet mooi bolvormig zijn. Het optische systeem deformeert hiermee elke waarneming tot een min of meer uitgerekte vorm.

Meestal gaat astigmatisme samen met verziendheid   of bijziend­heid. Correctie van astigmatisme kan worden gedaan meteen bril waarin cylindrische glazen zijn geslepen of met contactlenzen. Juist vormstabiele contactlenzen verdienen veruit de voorkeur