DE NOODZAAK VAN REGELMATIGE CONTROLES imageDE NOODZAAK VAN REGELMATIGE CONTROLES imageDE NOODZAAK VAN REGELMATIGE CONTROLES image

Het aanmeten van contactlenzen is een zeer precies en gespecialiseerd werk. Geen enkel oog is gelijk en dus geldt een
individuele beoordeling van elk oog dat wordt gemeten.

Een aantal factoren bepaalt het slagen van de contactlens- aanpassing, zoals :
- De kennis en ervaring van de contactlenspecialist
- Het type contactlens
- De kwaliteit van de contactlens
- De motivatie van de contactlensdrager etc.

Eenmaal contactlensdragend, is het de bedoeling dat de lenzen ook op lange termijn gedragen worden en niet op den duur in de kast verdwijnen. Om contactlenzen blijvend met plezier te dragen, gelden een aantal voorwaarden, het is niet zo dat contactlenzen het eeuwige leven hebben, niet wat betreft materiaal noch qua pasvorm. 

Behalve de contactlens zelf kunnen bijvoorbeeld veranderingen in constitutie invloed hebben op de verdraagzaamheid van lenzen. Om zonder problemen het contactlensdragen te kunnen continueren, is het dan ook van het grootste belang dat de contactlensdrager regelmatig op oog, contactlens en contact- lensveranderingen kunnen dan op tijd worden gesignaleerd. 

Om verminderd draagcomfort te voorkomen,
kunnen de vorm- stabiele contactlenzen worden gemodificeerd of gepolijst, het kan ook wenselijk of noodzakelijk zijn de verzorgingsmethode te veranderen.
Ook kan het zijn dat de passing van de lens op het oog niet meer juist is, of dat de kwaliteit van de lenzen sterk vermindert is ten gevolge van het dragen en behandelen. Het kan dan noodzakelijk zijn de aanmetingen opnieuw uit te voeren en de lenzen te vervangen.


Om tussentijdse problemen of wellicht het stoppen met contactlensdragen te voorkomen, is controle dan ook heel belangrijk.
Er gaat een preventieve werking vanuit: dat wil zeggen een contactlens specalist kan eventuele problemen tijdig beoordelen en voorkomen. Na de normale controles het eerste jaar geldt voor vormstabiele- en lenzen een jaarlijkse controle; voor de zachte contactlenstypen is een halfjaarlijkse controle of jaarlijkse controle noodzakelijk (afhankelijk van het type zachte lens)

Voor lenzen die dag en nacht gedragen worden is een strenger en frequenter controle regiem noodzakelijk.
Sóms kan het voorkomen dat de contactlens specalist in een ander, meestal korter tijdsbestek, wil controleren; hiervoor worden dan
andere afspraken gemaakt.

Voorts is het vanzelfsprekend dat bij vragen over en problemen met contactlenzen, altijd eerder dat de afgesproken half jaar of
jaar-controle, een beroep kan worden gedaan op de contactlens specalist.